کوچک کردن شکم

کوچک کردن شکم

نسخه 1

* انجیر و بِـه  بخورید ڪه شکم را کوچک می کند..
*  تخم یونجه را به صورت قاووت درست کرده و استفاده نمائید برای ڪ برای جمع و کوچک شدن شکم مفید است

نظر بدهید