بارگیری...
عسل آویشن

عسل آویشن

این عسل توسط زنبوران عسل ازگل بوته های گیاه دارویی ومقوی گونه ایی از آویشن که بومی مناطق کوهستانی زاگرس شمالی (کردستان) است جمع آوری شده است.