بارگیری...
عسل خارشتر

عسل خارشتر

عسل خارشتر معروف به عسل سیاه یا ترنجبین است که دارای رنگی بسیار تیره و مزه ای خاص می باشد . درصد ساکاروز بسیار پایینی دارد به همین دلیل برای افرادی که به بیماری های قندی مبتلا می باشند مفید است