بارگیری...
خواص گوجه فرنگی

خواص گوجه فرنگی

گوجه فرنگي از هزاران سال پیش وجود داشته است ولي البته باندازه يك گیلاس بوده است و کم کم در اثر پرورش درشت تر شده است .وطن اصلی این گیاه آمریکای جنوبي است. در قرن شانزدهم در کشور پرو به مقدر زیاد کشت مي شده است . در قرن هفدهم گوجه فرنگی به انگلستان و هلند راه یافت و چون بسیار گران بود فقط مردم ثروتمند مي توانستند از آن استفاده کنند و بنام سیب عشق معروف شد. گوجه فرنگي در حال حاضر در تمام مناطق دنیا کشت مي شود و تقریبا در تمام فصول سال وجود دارد گوجه فرنگی انواع مختلف دارد و در حدود شانزده نوع آن در بازار بفروش مي رسد .