بارگیری...
خواص ژل رویال

خواص ژل رویال

ژله سلطنتی در غدد شیری زنبور عسل ترشح می شود که در سر و اطراف مغزش قرار دارد . در ترکیبات این ماده مغذی مواد پروتئینی زیادی وجود دارد .