بارگیری...
خواص گیاه فوفل

خواص گیاه فوفل

خاصیت درمانی : درمان منوراژی (خونریزی ماهیانه) ، درمان کرم های نواری، درمان مالاریا، آرام بخش و ضد افسردگی، ضد سرفه.