خواص خیار

خواص خیار

خواص خیار : دفع سنگ کلیه پاک کردن کبد رفع تشنگی التهاب معده تسکین حرارت صفرا رفع بی حوصلگی درمان کم خوابی رفع سردرد