خواص برگ بو

خواص برگ بو

خاصیت درمانی : ضد نفخ , مدر ، ضدتشنج ، قاعده آور ، کمک به کاهش قند خون