خواص کنگر فرنگی

خواص کنگر فرنگی

خاصیت درمانی : کاهش دهنده چربی خون ، جلوگیری از ایجاد آرترواسکلروز و بیماری عروق کرونر، دارای خاصیت آنتی اکسیدانتی، افزایش نسبت HDL به LDL ، کمک به هضم غذا ، افزایش فعالیت کید و حشراء کمک به درمان سندرم روده تحریک پذیر، کمک به درمان سنگ کیسه صفرا ، کمک درمان آرتریت روماتویید