بارگیری...
خواص به

خواص به

به در تقویت قلب، مغز و معده مفید است. حکما برای به خاصیت مفرح یعنی شادی‌افزا قایل‌اند و این خاصیت را برای به شیرین بیشتر می‌دانند که طبیعت آن در گرمی و سردی، معتدل است.