بارگیری...
درمان بیماری ها با مزاج شناسی

درمان بیماری ها با مزاج شناسی

بیماری ها و درمان در مزاجهای متفاوت در این بخش، بیماری هایی که در اثر غلبه هر یک از اخلاط در بدن بروز می کند و همچنین درمان غلبه اخلاط، ارائه می گردد. بیماریهای غلبه صفرا افراد صفراوی دارای قدی بلند و اندامی باریک هستند، به طوری که نمی توان آنها را چاق کرد. با شروع سن سردی، در صورتی که صفرا کاهش و بلغم افزایش یابد (یعنی فرد صفراوی، سرد شود)، ابتدا اندام های میانی، شکم و باسن چاق می شود، در حقیقت هیکل گلابی شکل می گردد. بقیه در ادامه مطلب می باشد

بازتاب های رفتاری در مزاج های چهارگانه

بازتاب های رفتاری در مزاج های چهارگانه

بازتاب های رفتاری در مزاج های چهارگانه در این بخش، بازتاب های روانی و رفتاری طبایع چهارگانه ارائه می گردد. افراد معتدل افراد معتدل در تمام رفتارها و کارهای خود، متناسب و متعادل هستند. نه اهل افراط و تفریط هستند و نه دچار رفتارهای متناقض می شوند. افرادی با انرژی، با اراده، خوش اخلاق هستند و بین دنیا و آخرت و کار و عبادت، تعادل ایجاد می کنند. در ادامه بصورت کامل مطلب را می بینیم ...

اخلاط اربعه

اخلاط اربعه

اخلاط اربعه همانگونه که جهان برآیند اثر دو عنصر سردی و گرمی است و از ترکیب این دو عنصر، چهار رکن اصلی نظام طبیعت یعنی آتش، هوا، آب و خاک تشکیل شده است؛ خداوند متعال، انسان را از عناصر گوناگون و مختلف و به عبارتی از چهار خلط، آفرید و از روح خود در او دمید. در صورتی که بدن آدمی دقیقا مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می شود که از اندام های متعددی تشکیل شده و هر اندامی از سلول های خاص، ساخته شده است. در بدن هر فرد، چهار نوع خلط وجود دارد که آنها را اصطلاحا اخلاط اربعه می نامند. اخلاط اربعه، در واقع معادل همان عناصر اربعه یعنی آتش، هوا، آب و خاک می باشند. این اخلاط صفرا، دم، بلغم و سودا نامیده می شوند. در حالت طبیعی، اخلاط اربعه در بدن هر شخص سالمی باید در حالت تعادل باشد، تا زندگی و ادامه حیاط او مقدور باشد. متعادل بودن این اخلاط موجب هماهنگی اندام ها و هماهنگی اندام ها نیز موجب سلامتی و حیات و ادامه آن می گردد. خون انسان از چهار بخش یا به عبارتی چهار طبقه تشکیل شده است.

انواع غذاهای جسم و روان و مزاج آنها

انواع غذاهای جسم و روان و مزاج آنها

انواع غذاهای جسم و روان و مزاج آنها در طب اسلامی و سنتی، ۸ نوع غذا وجود دارد که در شکل گیری مزاج انسان، نقشی مهم و اساسی دارند. غذای بلعیدنی و نوشیدنی این نوع غذا، تنها غذایی است که طب نوین هم قبول دارد. این نوع غذا همیشه مورد توجه اسلام بوده است و برای آن آداب و قوانینی را بیان کرده است. آداب غذا خوردن از لحاظ اسلام، بسیار مفصل است. برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود: گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» در ابتدای غذا خوردن و گفتن «الحمدالله» بعد از خوردن غذا. تا گرسنه نشده اید غذا نخورید و قبل از سیر شدن، دست از غذا بکشید.

مزاج چیست و چگونه شکل می گیرد ؟

مزاج چیست و چگونه شکل می گیرد ؟

بدن انسان نیز مانند طبیعت دارای چهار عنصر (آتش، هوا، آب و خاک) یا به عبارتی چهار خلط (اخلاط اربعه) می باشد. در حقیقت به تناوب میزان بهره مندی انسان از آتش، هوا، آب و خاک، گرایش انسان به یک یا چند عنصر افزایش یافته و مزاج پدید می آید: ۱- مزاج با گرایش آتش (گرم و خشک)، ۲- مزاج با گرایش هوا ) گرم و مرطوب)، ۳- مزاج با گرایش آب )سرد و مرطوب)، ۴- مزاج با گرایش خاک (سرد و خشک)، ۵- مزاج معتدل مزاج انسان تابع عوامل مختلفی است: 1-مزاج پدر و مزاج مادر 2- مزاج زمان تولد 3- مزاج مراحل زندگی انسان (مزاج سن) 4- مزاج موقعیت جغرافیایی (محل زیست) 5- مزاج غذاهای غالب (انواع غذاهای جسم و روان) 6- مزاج رفتارهای غالب