بارگیری...
جوش صورت

جوش صورت

توصیه بهداشتی برای رفع جوش صورت حوالی گونه و گوش و چانه ( به نقل از دکتر روازاده ) در بحث جوش صورت عواملی بسیار گسترده دخیل می باشد: اعم از مشکلات هورمونی کیست تخمدان مشکلات رحمی امیال جنسی کبد در برخی موارد عمل های سزارین عفونت دهان و دندان و از این قبیل