بارگیری...
خواص گل نیلوفر

خواص گل نیلوفر

خاصیت درمانی خلط آور و نرم کننده سینه ، تسکین کلی علائم سرماخوردگی ، پایین آوردن تب، تخفیف گلودرد، بهبود وضعیت بیمار در تبهای دانه ای (سرخک و مخملک).