بارگیری...
خواص آویشن

خواص آویشن

ضد نفخ و ضد اسپاسم دستگاه گوارش (پیشگیری و کاهش دل پیچه)، دارا بودن خاصیت ضد قارچ و ضد باکتری (کاربرد در محلول های دهان شویه)، داروی کمکی در درمان شب ادراری کودکان (همراه با گل های علف چای و بومادران).