بارگیری...
خواص اسفند

خواص اسفند

ضد پروتوزوآ، افزایش ترشح شیر، درمان روماتیسم، کمک به درمان سلول های تومورال و سرطانی مقدار