بارگیری...
خواص شنبلیله

خواص شنبلیله

خاصیت درمانی : کاهش دهنده قند خون , نیروبخش و تقویت کننده در افراد مبتلا به ضعف عمومی بدن، اشتها آور، کاهش دهنده کلسترول خون، افزاینده ترشح شیر، خلط آور و ملین