بارگیری...
خواص خار مریم

خواص خار مریم

خاصیت درمانی : کمک به بهبود بیماری های کبدی , محافظت از سلول های کبدی در برابر سموم ، کمک به درمان هپاتیت و سیروز کبدی، کمک به درمان بیماری های صفراوی ، کمک به درمان آلرژی های مزمن ، افزایش دهنده شیر مادران ، مهار آنزیمهای پراکسیداز و لیپو اکسیژناز کبدی