بارگیری...
خواص گزنگبین

خواص گزنگبین

خاصیت درمانی : رفع التهابات تنفسی ، درمان سرفه ، خشونت سینه و تنگی نفس ، تقویت دستگاه گوارش و کمک به هضم و جذب مواد غذایی در بدن ، ملین.