بارگیری...
خواص گلرنگ

خواص گلرنگ

خاصیت درمانی : قاعده اور ، مسهلی مسکن ، بلغم را خارج می سازد ، تقویت کننده اعصاب، برای رفع درد آرتروز و رماتیسم، محل های درد را با روغن گلرنگ ماساژ دهید. استفاده از روغن گلرنگ در غذاها، کلسترول را پایین می آورد، در برطرف کردن تصلب شرایین مفید است. داروی مفیدی برای رفع فلج های ناگهانی است که بر اثر سکته پیش می آید. مقوی نیروی جنسی و زیاد کننده اسپرم است.