بارگیری...
خواص شاه تره

خواص شاه تره

خاصیت درمانی : افزایش دهنده ترشح صفرا , افزایش دهنده اشتها ، تأمین کننده ویتامین ث (درمان بیماری اسکوربوت و خونریزی لثه ناشی از کمبود این ویتامین )، افزایش دهنده ادرار