بارگیری...
عسل بهارنارنج

عسل بهارنارنج

این عسل عطر ملایم بهار نارنج را دارد و روشن تر و کمی رقیق تر از سایر عسل هاست . این عسل از اوایل فروردین تا اواسط این ماه در باغ های شمال ایران و جنوب کشور برداشت می شود .