بارگیری...
عسل کنار

عسل کنار

عسل کنار از شکوفه های درخت کنار یا سدر تهیه می شود . از برگ این درخت کهنسال برای ضدعفونی کردن و شستشو سر و بدن استفاده می شود . درخت کنار بومی جنوب ایران است و میوه آن بسیار گرم و شیرین می باشد .