بارگیری...
عسل یونجه

عسل یونجه

عسل یونجه عسلی است که از شهدگل یونجه به دست می آید. رنگ آن قهوه ای و طعم خاص خود را دارد .