بارگیری...
خواص گیاه روناس

خواص گیاه روناس

خاصیت درمانی : افزایش دهنده ادرار و کمک به دفع سنگهای کلیه و مثانه , کاهش دهنده اوره خون، درمان یبوست های شدید و مزمن، اشتها آور، صفرا آور و کمک به هضم غذا