بارگیری...
خواص خولنجان

خواص خولنجان

خاصیت درمانی: ضد نفخ , کمک به درمان شب ادراری، هضم کننده، نیرودهنده، رفع دندان درد، ضد تهوع، درمان تهوع مسافرتی