بارگیری...
عسل گشنیز

عسل گشنیز

سرشاراز ویتامین A , C می باشد و هضم کننده عالی غذاست . تقویت کننده معده ، روده و قوای جنسی می باشد , شیرافزا است و شیرمادران را افزایش می دهد .