بارگیری...
خواص شیرخشت

خواص شیرخشت

خاصیت درمانی : ملین ملایم , کمک به درمان زردی کودکان و کاهش دهنده بیلی روبین خون آنها، کاهش دهنده تشنگی و رفع کننده عطش، بهبود وضعیت بیمار در برونشیت مزمن.