بارگیری...
خواص گیاه هفت بند

خواص گیاه هفت بند

خاصیت درمانی : کمک به درمان تنگی نفس , درمان آسم و برونشیت، درمان سندرم تونل کارپول ( مچ دست ) ، کمک به درمان آرتریت روماتوئید، کمک به درمان کرم های گوارشی ، درمان سنگ کلیه، کمک به درمان اسهال و اسهال های خونی، کمک به و خونریزی قاعدگی