بارگیری...
خواص کاسنی

خواص کاسنی

خاصیت درمانی : صفرا آور و کمک کننده به هضم غذا ، افزایش ادرار، کمک به رفع عفونت مجاری ادراری، کاهش دهند و تب، کمک به درمان زردی (هپاتیت نوع A & C )، درمان نارسائی اعمال کبد، افزایش اشتها مقوی معده .