بارگیری...
خواص کلپوره

خواص کلپوره

خاصیت درمانی ضداسپاسم قوی برای دردهای دستگاه گوارش ، افزایش دهنده اشتها، کاهش دهنده قند خون