بارگیری...
آلرژی فصلی چیست ؟

آلرژی فصلی چیست ؟

آلرژی فصلی یا رینیت آلرژیک از بیماری های شایع در بین تمام مردم دنیا می باشد. علائم این بیماری در پی یک پاسخ التهابی به قرار گرفتن ماده آلرژن (حساسیت زا) روی مخاط بینی و آزاد شدن هیستامین، بروز می کند. آلرژن های مسئول در این بیماری شامل گرده های گیاهان، درختان و هاگ های قارچی می باشد.