بارگیری...
خواص گل نیلوفر

خواص گل نیلوفر

خاصیت درمانی خلط آور و نرم کننده سینه ، تسکین کلی علائم سرماخوردگی ، پایین آوردن تب، تخفیف گلودرد، بهبود وضعیت بیمار در تبهای دانه ای (سرخک و مخملک).

خواص گل بنفشه سه رنگ

خواص گل بنفشه سه رنگ

خاصیت درمانی : خلط آور و نرم کننده سینه ، تسکین کلی علائم سرماخوردگی ، پایین آوردن تب ، تخفیف گلودرد ، بهبود وضعیت بیمار در تب های دانه ای (سرخک و مخملک).