بارگیری...
احادیث مرتبط با سردرد

احادیث مرتبط با سردرد

احادیث مرتبط با سردرد

  شستن سر با خطمی(ختمی)
 امام کاظم(ع):  شستن سر با خطمی در روز جمعه، از سنت است، روزی را سرشار می سازد، فقر را باز می دارد، مو و پوست را نکو می کند و مایه ایمنی از سردرد است.

 نوشیدن آب نیم گرم (ولرم)
امام صادق(ع): پیامبر خدا(ص) به هنگام افطار با حلوایی آغاز می کرد و بدان، روزه می گشود. اگر حلوا نمی یافت با شکرینه ای دیگر یا چند دانه خرما و اگر نیز یافت نمی شد، با  آب نیم گرم. آن گاه می فرمودند: این معده و جگر را پاک می کند، و سردرد را از میان می برد.

شستن پاها با آب سرد
 رسول اکرم(ص):  شستن پاها با آب سرد پس از بیرون آمدن از حمام، مایه ایمنی از سردرد است.

 مالیدن روغن بنفشه
امام صادق(ع): چه خوب روغنی است  روغن بنفشه  درد را از سر و چشمان می برد. آن را به خود بمالید.

 خضاب کردن با حنا
پیامبرخدا(ص):  حنا خضاب اسلام است، ثواب عمل مؤمن را می افزاید، سردرد را از میان می برد، چشم را تیزبین می کند، قدرت آمیزش را افزون می سازد و مهتر گیاهان خوشبو در دنیا و آخرت است.

استعمال انفیه
امام صادق(ع): پیامبرخدا(ص) چون سردرد داشتند، به  روغن کنجد انفیه می کرد.
به نقل از علی بن یقطین: به امام رضا(ع) نوشتم که در سرم، سردی شدیدی حس می کنم، به گونه ای که چون بادی به من می خورد، چیزی نمی ماند که از هوش بروم. امام در پاسخ برایم چنین نوشت:  بر تو باد انفیه عنبر و زنبق، پس از خوردن غذا، تا به اذن خداوند عافیت یابی.

حجامت
رسول خدا(ص):  حجامت در سر، درمانی برای دیوانگی، جذام، شب کوری، پیسی و سردرد است.

 کاسنی
 روزی امام رضا(ع) برای یکی از خدمتکاران که گرفتار تب و سردرد می شد،  کاسنی خواست و فرمود آن را آرد کنند، سپس آن را بر روی کاغذی قرار داد و روغن بنفشه بر رویش ریخت و این مخلوط را بر پیشانی شخص گذاشت، آنگاه فرمود: بدانید که این، تب را می برد، برای سردرد سودمند است و آن را از میان می برد.

نظرات کاربران

S دوشنبه 30 مرداد 1396

Slm .mataleb besiyar amozande bod. Mmnon

نظر بدهید