بارگیری...
افزایش پلاکت خون

افزایش پلاکت خون

 نسخه 1

سرڪه انگبین ۲ واحد
دمڪرده ی نعنا
عسل ۲ واحد
سرڪه انگور ط ۱ واحد
 ⅓ لیوان از این شربت را ریخته و الباقی را آب سپس یک ساعت بعد از شام میل کنید (۱۲۰ شب)

نظرات کاربران

نظر بدهید