بارگیری...
بازتاب های رفتاری در مزاج های چهارگانه

بازتاب های رفتاری در مزاج های چهارگانه

بازتاب های رفتاری در مزاج های چهارگانه

در این بخش، بازتاب های روانی و رفتاری طبایع چهارگانه ارائه می گردد.

افراد معتدل

 افراد معتدل در تمام رفتارها و کارهای خود، متناسب و متعادل هستند. نه اهل افراط و تفریط هستند و نه دچار رفتارهای متناقض می شوند. افرادی با انرژی، با اراده، خوش اخلاق هستند و بین دنیا و آخرت و کار و عبادت، تعادل ایجاد می کنند.

افراد صفراوی مزاج

 افراد صفراوی مزاج، افرادی گاهی گاهی هستند. گاهی یک مشخصه و رفتار و گاهی مشخصه و رفتاری متفاوت دارند. نوع مشخصه و رفتار آنها وابسته به میزان صفرا می باشد. بازتاب های رفتاری و روانی افراد صفراوی به شرح زیر می باشد: 1- پائیز و زمستان را دوست دارند. ۲- در خواب زیاد غلت می زنند، به زور از خواب بیدار می شوند، اما احساس خستگی نمی کنند. ۳- در رفتارهای جنسی گاهی فعال و گاهی غیر فعال هستند. (وابسته به میزان صفرا) ۴- دارای استعداد معنوی و اهل خیر هستند، اما به صورت مقطعی. (وابسته به میزان صفرا) ۵- گاهی علاقه مند به ادبیات و گاهی علاقه مند به ریاضیات هستند. ۶- گاهی عاشق و گاهی فارغ می باشند. ۷- گاهی پرانرژی و گاهی کم انرژی هستند. ۸- گاهی با اراده و گاهی سست می باشند. ۹- گاهی پر جرأت و گاهی آرام و گاهی نا آرام و دودل. ۱۰- گاهی سخاوتمند. ۱۱- تند و تیز و بی قرار. ۱۲- دارای استعداد خشونت و بدخلقی و پرخاشگری ۱۳- زود عصبانی می شوند و گاهی باعث رنجش دیگران می شود. ۱۴- منظم، مقید به اصول و حساس. ۱۵- آینده نگر. ۱۶- گاهی خیالباف و دقیق در تصمیم گیری. ۱۷- حاضر جواب و باهوش. 18 - پرحرف.

افراد دموی مزاج

افراد دموی مزاج، افرادی اهل افراط و تفریط هستند، در یک مشخصه و رفتار گاهی دچار افراط و گاهی دچار تفریط می شوند. بازتاب های رفتاری و روانی افراد دموی به شرح زیر می باشد:

1- معمولا در تابستان، بدحال هستند. نه تحمل گرمای زیاد را دارند و نه تحمل سرمای زیاد. ۲- بسیار پر خواب هستند و می توانند بسیار بخوابند. حتی می توانند مدت زمان بسیار طولانی نخوابند. ۳- میل و توان جنسی زیاد دارند و اهل زیاده روی می باشند. (استعداد بروز بحران های جنسی را دارند) ۴- اهل خير و معنویت. ۵- علاقه مند به ادبیات و موسیقی بوده و در شعر و شاعری بلند مرتبه می باشند. همچنین به طبیعت نیز علاقه دارند. ۶- اهل عشق و محبت بوده و در فاز عشق افراط می ورزند. ۷- در مواقعی با انرژی زیاد، کار خود را به پایان می رسانند و بسیار کار می کنند. اما ممکن است در مواقعی کار خود را به اتمام نرسانند. ۸- شجاع و جسور در انجام کارها و دارای توان ریسک. ۹- سخاوتمند. ۱۰-سریع، چالاکی و پرانرژی. ۱۱- خوش رو و خوش اخلاق. ۱۲- صبر و تحمل بالایی دارند اما نباید از ظرفیت آنها سوء استفاده کرد. چرا که در زمان عصبانیت دچار جنون آنی می شوند و ممکن است رفتارهای مخاطره آمیزی از خود نشان دهند. (قتل) ۱۳- حرف افراد را به خوبی گوش میدهند. ۱۴- معمولا بی نظم ۱۵- دوراندیش. ۱۶-بلندپرواز و اهل تخل و ابداع هستند. (مخترع) ۱۷- اعتماد به نفس بالا. ۱۸- تنوع طلب و بی علاقه به کار تکراری. 19 - اعتماد به نفس بالا. ۲۰- تنوع طلب و بی علاقه به کار تکراری. ۲۱- نوع دوست. ۲۲- دارای هوش و حافظه قوی. ۲۳- تیزبین و دقیق در برخی ابعاد.

افراد بلغمی مزاج

بازتاب های رفتاری و روانی در افراد بلغمی به شرح زیر می باشد:

1- بد بهار و بد زمستان هستند. ٢- خواب زیاد و بدون بازدهی کافی دارند. در ابتدای بیدار شدن، بدنشان درد می کند. 3- میل و توان جنسی بسیار کم دارند. ۴- گرایش به علوم عقلی و ریاضیات دارند. ۵- نیازمند محبت ۶- میانه رو، محتاط و گاهی ترسو. ۷- حسابگر و محتاط. ۸- منطقی و عاقل. 9- تجارت پیشه. ۱۰- آرام، منزوی و دارای حرکات کند. ۱۱-دارای استعداد افسردگی ۱۲-ظریف و ریزبین و حساس. ۱۳- منظم و دقیق ۱۴-گذشته نگر. ۱۵- بدون استعداد ریسک ۱۶- اهل سازش و بی اراده ۱۷- درون گرا و منفی باف 18 - کینه توز ا ۱۹- فراموشکار و کندذهن ۲۰- بی علاقه به یادگیری ۲۱- راحت نسبت به اکثر مسائل ۔

افراد سوداوی مزاج

در طب سنتی، از مزاج سوداوی، به بدترین یاد شده است. همچنین در کتاب های طبی قدیمی چنین آمده است: «اگر طبیب بتواند شخص سوداوی مزاج را راضی کند، هنر کرده است . بازتاب های رفتاری و روانی در افراد سوداوی به شرح زیر می باشد:

١- علاقه مند به بهار و تابستان هستند. ٢- خواب کمی دارند. 3- میل جنسی فراوان و توان جنسی کم دارند. ۴- تمایل کم به معنویت. حتی با خدا هم معامله می کنند. ۵- علاقه مند به حسابگری و مسایل فنی می باشند. ۶- کم انرژی بوده و در انجام کار مداومت دارند. ۷- میانه رو و محتاط هستند. ۸- کودن و کوته فکر 9- دارای وسواس و نگرانی و دودلی. ۱۰-کم احساس و منطقی. ۱۱-ناآرام و همیشه در فکر. ۱۲-بدون توان ریسک. ۱۳- انتقام جو. ۱۴- مجذوب نمی شود. ۱۵- فکر و خیال فراوان. ۱۶- بدبین، حساس، نگران ۱۷- منظم. ۱۸ – درونگرا۔ ۱۹- اهل جدال و جنجال. ۲۰- تیزبین و بادقت.

نظرات کاربران

نظر بدهید