بارگیری...
خواص موم عسل

خواص موم عسل

خواص موم :

بوسیله غدد زیر شکمی زنبورهای کارگر ترشح می شود. از نظر شیمیایی موم از ترکیب اسیدهای چرب با الكل بوجود آمده زنبور عسل برای ساختن ۱ کیلو گرم موم باید ۱۲ کیلو گرم عسل بخورد. موم در آب و الکل نامحلول بوده و در کلروفرم و بنزین حل میشود. رنگ موم تازه سفید است که به تدریج زرد میشود. بدن انسان قادر به تجزیه موم نمی باشد.

نظرات کاربران

نظر بدهید