بارگیری...
درمان زگیل تناسلی

درمان زگیل تناسلی

نسخه 1

شبی یک لیوان سرکه انگبین بمدت 4 ماه

گذاشتن ضماد سرکه وسیاهدانه نیمکوب  برروی آن

کیسه کشیدن محل زگیل وسپس شستن آن با سرکه بمدت 14 روز

نسخه : استاد خیراندیش

 

نظرات کاربران

نظر بدهید