بارگیری...
خواص درمانی زهر زنبور عسل

خواص درمانی زهر زنبور عسل

زهر زنبور عسل :

زهر زنبور عسل آبگونه ای شفاف با بوی مشخص عسل مزه ای تلخ، گس و با چگالی  1313 1/ می باشد. از هر کلنی زنبور عسل یک گرم زهر خالص خشک شده بدست می آید و هر ۱۰۰۰ زنبور قادر به تولید ۵۰ میلی گرم سم می باشند.

ترکیبات شیمیایی زهر زنبور عسل :

تجزیه شیمیایی زهر زنبور عسل نشان داده است که در آن اسید فرمیک و اسید کلریدریک، اسید ارتو فسفریک، هیستامین کولین، تریپتوفان، گوگرد و غیره وجود دارد. خواص دارویی آن را مربوط به فسفات منیزیوم می دانند . در خاکستر آن آثاری از مس و کلسیم دیده شده سرشار از مواد ازته و چربیهای فرار است که در ضمن خشک شدن از بین می روند و محتوی آنزیمهای فسفولیپاز هیدرونیداز و غیره است به نظر پروفسورgause  زهر زنبور عسل به  عنوان فعال ترین ماده آنتی بیونیک شناخته شده است.

ترکیبات آن مانند زهر مار است. بین مقدار گرده گل و مقدار سم در بدن زنبور رابطه مستقیمی وجود دارد.

خواص درمانی زهر زنبور عسل  :

زهر زنبور عسل مانع انعقاد خون شده و باعث گشاد شدن رگها میگردد که در نتیجه فشار خون پایین می آید. زهر زنبور عسل با مکانیسمهای نامشخصی سبب درمان برخی امراض نظیر آرتریت روماتوئید میگردد، در درمان روماتیسمها و التهاب مفاصل و پوست موثر است، باعث بهبودی کامل سندرم رایتر و درمان پسوریازیس و مالتیپل اسکلروزیس واستئوآرتریت می گردد.

 

نظرات کاربران

نظر بدهید