بارگیری...
مزاج چیست و چگونه شکل می گیرد ؟

مزاج چیست و چگونه شکل می گیرد ؟

مزاج انسان و چگونگی شکل گیری آن

 بدن انسان نیز مانند طبیعت دارای چهار عنصر (آتش، هوا، آب و خاک) یا به عبارتی چهار خلط (اخلاط اربعه) می باشد. در حقیقت به تناوب میزان بهره مندی انسان از آتش، هوا، آب و خاک، گرایش انسان به یک یا چند عنصر افزایش یافته و مزاج پدید می آید: ۱- مزاج با گرایش آتش (گرم و خشک)، ۲- مزاج با گرایش هوا ) گرم و مرطوب)، ۳- مزاج با گرایش آب  )سرد و مرطوب)، ۴- مزاج با گرایش خاک (سرد و خشک)، ۵- مزاج معتدل مزاج انسان تابع عوامل مختلفی است:

1-مزاج پدر و مزاج مادر

 2- مزاج زمان تولد

 3- مزاج مراحل زندگی انسان (مزاج سن)

4- مزاج موقعیت جغرافیایی (محل زیست)

5- مزاج غذاهای غالب (انواع غذاهای جسم و روان)

 6- مزاج رفتارهای غالب

مراحل اصلی زندگی انسان و مزاج آنها

زندگی انسان دارای ۴ مرحله اصلی ۷ ساله می باشد:      ١- بدو تولد تا ۷ سالگی       ۲- ۷ تا ۱۴ سالگی      ۳- ۱۴ تا ۲۱ سالگی       ۴- ۲۱ تا ۲۸ سالگی

بعد از این چهار مرحله اصلی، مراحل دیگری هم وجود دارد. در این مراحل زمان رشد جسم به پایان رسیده و تنها روح انسان رشد می کند و در جهت تعالی به حرکت خود ادامه می دهد. نطفه انسان مانند دانه گیاهان، قدرتمند ترین بخش آن به حساب می آید و همان طور که دانه گیاه، مزاج خاک را به مزاج خود تغییر می دهد، نطفه نیز مزاج مادر را به مزاج خود تغییر خواهد داد. مزاج نطفه مذکر، گرم و مزاج نطفه مونث، سرد است. به همین دلیل است که نطفه مذكر در طول ۵ هفته (۳۵ روز) و سریع تر و نطفه مونث در طول ۶ هفته (۴۲ روز) شکل می گیرد یا اینکه زن باردار با جنین مذکر به سردی ها و ترشیجات تمایل دارد و زن باردار با جنین مونث به شیرینی ها علاقه نشان میدهد.

 ١- هفت سال اول زندگی

 دو عنصر گرمی و رطوبت در بدن وجود دارد. گرمی و سردی باید در این سن کنترل شود و نباید به صورت زیان بخش و بیش از اندازه مصرف گردد. البته تغذیه مادر در زمان بارداری در مزاج نوزاد بسیار موثر است. گرمی و رطوبت نوزاد ممکن است با توجه به تغذیه مادر تغییر کرده و کم یا زیاد شود.به عنوان مثال کودک دچار زردی و یا بی حالی بیش از اندازه شود.

۲- هفت سال دوم زندگی

 در جنس مونث، رطوبت بالا موجب افزایش قد و رشد سایر اندام ها و بلوغ جنسی می شود. در جنس مذکر، رطوبت، کمتر از جنس مونث است. حرارت موجود در این سن بیشتر به مصرف مغز و رشد فکری می رسد.

 ٣- هفت سال سوم زندگی

 در هر دو جنس، رطوبت کاهش یافته و حرارت همچنان باقی است. حرارت در این سن موجب بروز رفتارهای زیر می شود: جست و خیز، شور و عشق، کارهای جسورانه، رفتارهای غیر عادی و درگیری با پدر و مادر.

 ۴- هفت سال چهارم زندگی

 مقدار رطوبت در هر دو جنس کم می شود. (البته نه به صورت محسوس). اما گرما ثابت و مطلق می ماند. در حقیقت گرما به اوج خود می رسد و موجب بروز رفتارهایی خارج از عرف اجتماعی می شود. سن ۲۸ تا ۳۵ سالگی حرارت رو به کاهش می گذارد. این کاهش زیان بخش نیست و در حقیقت آرام کننده است. البته مقداری حرارت و گرما تا سن ۴۰ سالگی ادامه می یابد.

سن ۴۰ سالگی

 ۴۰ سالگی، سن تعادل است. در صورتی که فردی بتواند با کمال تندرستی و سلامت وارد سن ۴۰ سالگی شود، می تواند سال های طولانی به زندگی خود ادامه دهد. مانند حضرت مهدی (عج).

۴۰ تا ۶۰ سالگی

 سردی رو به افزایش می گذارد. پرشتاب و کم شتاب بودن سردی، در ظاهر افراد دیده می شود. به عنوان مثال با بروز سفیدی در مو.

 ۶۰ سال به بالا

از این سن، سردی رو به بالا می رود تا جایی که به سردی مطلق که مرگ هست، منجر می شود.

نظرات کاربران

نظر بدهید