بارگیری...

شربت اتنتالین Attentalin

بازدید : 9683

دسته بندی : داروهای گیاهی

برند : سیمرغ دارو عطار


شربت اتنتالين®
Syrup 120 ml
Attentalin
حاوی گل ساعتی ، بهار نارنج ، بادرنجبویه ، رازک و کوشاد
بهبود بی قراری و استرس در کودکان ، بهبود بیماری بیش فعالی کودکان افزایش تمرکز و کاهش حواس پرتی در کودکان ، بهبود تعادل رفتاری و احساسی در کودکان
مقدار مصرف :
کودکان ۲ تا ۴ سال : ۵ میلی لیتر بعد صبحانه و نهار
بالای ۴ سال : ۱۰ میلی لیتر بعد صبحانه و نهار


قیمت: 14,000 توماندر صورت نیاز به راهنمایی با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن همراه :   09335594492

تلفن ثابت :  

شربت اتنتالین
ATTENTALIN

ترکیبات:
گل ساعتی ، بهار نارنج ، بادرنجبویه ، رازک و کوشاد
استاندارد شده بر اساس ۴۵% هایپروزید

موارد مصرف:
بهبود بی قراری و استرس در کودکان
بهبود بیماری بیش فعالی در کودکان
افزایش تمرکز و کاهش حواس پرتی در کودکان
بهبود تعادل رفتاری و احساسی در کودکان

مقدار مصرف:
درکودکان۲ ت ا۴ سال: ۵ میلی لیتر بعدصبحانه و ناهار
درکودکان بالای ۴ سال : ۱۰ میلی لیتر بعد بعدصبحانه و ناهار
شکل دارویی: ۱۲۰ میلی لیتر
نام شرکت تولید کننده : سیمرغ دارو عطار