بارگیری...
خواص باریجه صمغ

خواص باریجه صمغ

خاصیت درمانی : خرد کردن سنگ کلیه (مصرف خوراکی) تسکین درد موضعی (ماساژ) , درمان بواسیر (مصرف خوراکی)، حالت پری سردل (توکولیتیک: کمک به حرکت دستگاه گوارش).