بارگیری...
خواص سنجد

خواص سنجد

خاصیت درمانی : قابض، ضد التهاب , ضدعفونی کننده (در مصرف موضعی)، رفع کننده التهابات پوستی