بارگیری...
خواص کنجد

خواص کنجد

خاصیت درمانی : ملین ملایم، نرم کننده سینه ، کاهش دهنده قند و کلسترول خون، محافظت کبد در برابر سمیت های ایجادشده، آرام بخش عصبی، افزایش دهنده ادرار